Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-051NE

3,477,000 

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-051NE được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình và các công trình, nông nghiệp, công nghiệp …