Sản phẩm được lắp đặt và vận chuyển tận nơi cho khách hàng. Trong các điều kiện đoạn đường vận chuyển xa, khách hàng phải chịu chi phí phát sinh khi vận chuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.